ban

Başkarcı Aile Sağlığı Merkezi

 

 

20007 No’lu Aile Hekimliği birimimizde verilen olan sağlık hizmetleri:

1-Koruyucu Hekimlik

a-Aşılama Hizmetleri

b-Gebe Takibi

c-Bebek Takibi

2-Üreme Sağlığı Danışmanlığı

3-Çocuk Psikolojik Gelişimi Danışmanlığı

4-Kişiye yönelik rehberlik

5-Aile planlaması hizmetleri

6-Poliklinik ve Hasta Muayenesi Hizmetleri

7-Pansuman ve Enjeksiyon Hizmetleri

8-Laboratuvar Hizmetleri

9-Sağlıkla ilgili her türlü konuda rehberlik hizmetleri

10-Evde bakım hizmetleri (yatağa bağımlı hastalar için)